Hörslingor i huvudbiblioteket

Hörslingor har installerats i huvudbibliotekets info och kundbetjäningen på andra våningen. Hörslingorna underlättar biblioteksanvändningen för kunder som använder hörapparat. En symbol vid kundbetjäningsdisken visar var du kan använda hörslinga.

Tags:

Wednesday, August 7, 2019