Hitta information

Vad ska jag skriva i webbibliotekets sökruta?

Biblioteken använder ämnesord för att beskriva innehållet i verken. Alla ord är inte ämnesord så för att lyckas med informationssökningen är det viktigt att skriva in rätt ord i rätt form, t.ex. reseguide är inget ämnesord utan det rätta sökordet är resehandböcker.

Det finns hjälp att få för att hitta de rätta sökorden:

Utnyttja därtill bibliotekets databaser.

I vilken hylla hittar jag det jag söker?

Biblioteken ordnar sitt material i hyllorna enligt ett nationellt klassifikationssystem.

Hur hittar jag i huvudbiblioteket?

Huvudbibliotekets material är placerat på de olika avdelningarna enligt sitt innehåll. På avdelningarna finns böcker, tidskrifter, filmer och dokumentärer, dvs allt material som rör de ämnen som ingår i avdelningens utbud.

Material för vuxna finns på andra våningen. I huvudbibliotekets nya del (glasbyggnaden) finns avdelningarna Länder och kulturer och Litteratur och språkvetenskap. I den gamla delen finns Naturvetenskap och teknik, Samhälle och ekonomi, Musik och konst och hembygdssamlingen Vasaensis.

Bekanta dig och bli förtjust!

Bibliotekets avdelningar och material

  1. Ämnesområdena

    Huvudbibliotekets material är placerat på de olika avdelningarna enligt sitt innehåll. På avdelningarna finns förutom böcker även tidskrifter, filmer och dokumentärer.

  2. Material

    I Vasa stadsbibliotek kan du låna böcker, musik, filmer, ljudböcker, tidningar, konsolspel samt e-böcker. På biblioteket kan du också läsa elektroniska tidningar.

Fråga oss

Fråga bibliotekarien är bibliotekens gemensamma digitala referenstjänst.          I tjänsten deltar 75 bibliotek. Klicka på frågetecknet och ställ din fråga!

Bibliotekets unika specialsamlingar