Instruktioner för Viddla

I biblioteket är Viddla, strömningstjänsten för filmer i bruk. I Viddla finns över 350 filmer från klassiker till nyheter och från dokument till barnfilmer. Utbudet, som hela tiden ökar, har skräddarsytts för biblioteksanvändning. Användarnas ålder kontrolleras i samband med utlåningen direkt i bibliotekssystemet.

Användning:

  • Filmerna lånas med bibliotekskortets nummer och PIN-kod.
  • Du kan låna högst tre filmer per månad.
  • Gå till tjänsten https://www.viddla.fi/
  • Du kan bläddra i utbudet på tjänstens förstasida eller flytta dig till sidan Filmer, där det är möjligt att avgränsa materialet.
  • Klicka på filmens namn eller pärmbild så får du fram uppgifter om verket.
  • Du kan låna filmen genom att välja knappen ”Se filmen”.
  • Välj efter detta Vaasan kirjasto i rullgardinsmenyn, mata in numret på ditt bibliotekskort och din PIN-kod på de ställen som är reserverade för dem. Tryck på knappen ”Se filmen”.
  • Lånetiden för filmen är 48 h. Under den tiden kan du fritt spola filmen fram och tillbaka och se den hur många gånger du vill. Du kan också hålla paus eller byta apparat medan du ser på filmen.
  • För att du ska kunna använda tjänsten krävs att du har tillgång till internet under hela den tid du ser på filmen.
  • Filmen returneras automatiskt när lånetiden gått ut.

Viddla är avsedd för personligt bruk. Viddlas filmer kan inte visas i t.ex. filmklubbar.

Viddla strömningstjänsten för filmer kan användas endast i Finland. Viddla stöder PC, Mac OSX-apparater samt Android-apparater från och med version 6.0. Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Chrome för tjänsten, även om tjänsten också stöder andra webbläsare. Chromecast stöds med webbläsaren Chrome på alla plattformar, däremot stöds Smart-TV inte.

På Viddlas sidor hittar du svar på de vanligaste frågorna rörande användning av tjänsten. Om du har problem med att använda Viddla, bekanta dig först med handledningen på sidan.