Karelen föreningen i Vasa fyller 80 år

Karelen föreningen firar 80-års jubileum år 2020 och detta syns även i huvudbiblioteket. Huvudbiblioteket ordnar under årets lopp olika utställningar om Karelen och karelarna.

Karelsk kultur presenteras med hjälp av skönlitteratur, kokböcker, musik och med böcker om evakuerade. I samband med bokutställningarna finns även andra föremål relaterade till Karelen utställda, som tex. smycken, kärl och leksaker. Föremålen är lånade av Karelen föreningen i Vasa.

Året påbörjas med en utställning på huvudbibliotekets musik- och konstavdelning. Utställt finns böcker som berättar om Karelsk målarkonst och fotografering. Välkommen att bekanta sig med jubileumsårets utställningar!

Tags:

Wednesday, January 15, 2020