Kokoelman hankintaperiaatteet

Kokoelmien uusiutuminen

Vaasan kaupunginkirjaston tavoitteena ovat laadukkaat ja tuoreet kokoelmat. Kokoelmia kehitetään uutuus- ja täydennyshankinnoilla, mutta myös muulla aktiivisella kokoelmatyöllä käytettävyyden ja uusiutumisen parantamiseksi (poistot, siirrot, sijoittelu ja opasteet). Kaupunginkirjaston kokoelman laajuus vuoden 2016 lopussa oli 594 146 nidettä ja uutuushankintoja tehtiin 20 459.

Asiakkaiden toiveet eivät kohdistu vain uuteen aineistoon. Kirjastolla on merkitys myös vanhemman kirjallisuuden tarjoajana, mutta useita kappaleita samoista nimekkeistä säilytetään harkiten.

Aineistovalinta tehdään aihepiireissä ja lähikirjastoissa, mikä antaa hyvät mahdollisuudet huomioida kulttuuriset ja alueelliset painopisteet. Pääkirjaston kokoelma palvelee koko kaupunkia ja maakuntakirjastoaluetta, lähikirjastot omaa lähialuettaan.

Kaupunginkirjasto ei hanki aineistoa erikoistuneen työelämän, tieteellisen tutkimuksen ja korkeakoulutuksen tarpeisiin. Opiskeluun liittyvää aineistoa hankitaan vain silloin, kun sillä on myös yleistä mielenkiintoa. Oppi- ja kurssikirjojen hankinnassa tehdään yhteistyötä paikkakunnan oppilaitosten kanssa. Tällä tavalla kirjasto tukee opiskelua, mutta yleisen kirjaston tehtävänä ei ole tyydyttää oppilaitosten koko kurssikirjatarvetta.  Vaasassa tieteellinen kirjasto Tritonia tarjoaa ensisijaisesti opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan tarvitsemaa aineistoa.

Kirjastoon ei pääsääntöisesti hankita erittäin spesifistä aineistoa, eikä ihmisarvoa loukkaavaa kuten epäsiveellistä, rasistista tai rikokseen yllyttävää aineistoa. Videoita, lp-levyjä ja kasetteja ei kokoelmaan enää liitetä. Omakustanteita otetaan harkiten.

Valinnoissa otetaan huomioon

  • aineiston pitkäaikaiskäyttö ja kirjastokohtaiset painopistealueet
  • aineiston sisällön laatu, luotettavuus, ajankohtaisuus ja kotimaisuus
  • aineiston kirjastokäytön kestävyys, löydettävyys hyllystä sekä varsinkin AV-aineiston kirjastokäytön oikeudet
  • asiakasryhmien kielijakauma, ikärakenne, tiedontarpeet ja kysyntä sekä kirjaston asema kirjastoverkossa ja kirjaston yhteistyökuviot eri tahojen kanssa
  • aineiston mahdollisuus tukea asiakkaiden elinkaaren mittaista opiskelua ja erilaisia käytännöllisiä ja kulttuurisia vapaa-ajan harrastuksia sekä kehittää ja vahvistaa kaikkien ikäryhmien lukutottumuksia ja edistää luovuutta ja mielikuvitusta
  • kokoelman uusiutuvuus ja kokoelmapoliittiset linjaukset: puutteet kokoelmassa, kokoelman jonkin osan täydentäminen