Konstupplevelser och biblioteksbesök med kulturlotsar!

Vill du njuta av kultur, t.ex. teater-, musei- eller biblioteksbesök men kommer dig inte för att fara ensam? Nu kan du ringa till en kulturlots och få sällskap!

Kulturlotsarna  är frivilliga kamratledare som Vasa stads kulturtjänster och Österbottens föreningar rf:s Vardagshjälpen har utbildat och som är förtrogna med kulturutbudet i Vasa. Vem som helst kan få en kulturlots som sällskap till något kulturobjekt. Lotsarna kommer med på museer, konstutställningar, teater- och musikföreställningar, bibliotek eller andra ställen i näromgivningen.

Kulturlotsverksamheten är avsedd för alla kulturintresserade som vill bekanta sig närmare med Vasa stads kulturutbud. Lotsen kan lotsa antingen en enskild person, en liten grupp eller t.ex. en person som bor i servicehus och dennes personliga assistent att ta del av kulturutbudet. Vid behov kan lotsen komma och hämta personen även hemifrån.

Men visst kommer du ihåg att kulturlotsarnas tjänster baserar sig på frivillighet. Lotsarna är inte guider, utan vanliga kulturintresserade människor,  för vilka principerna för frivilligarbete gäller.

En kulturlots kan du beställa på numret 044 974 7427 Marina Sippus, Vardagshjälpen.

Välkommen och njut av kulturutbudet!

Tags:

Thursday, April 11, 2019