Kultur- och bibliotekstjänsternas värden

Personalen på kultur- och bibliotekstjänster har under året 2019 tillsammans bearbetat värden. I diskussionen om värden lyftes speciellt fram kund- och invånarcentrering, lika behandling, pålitlighet, samhörighet och samhällsansvar.

Läs mera 

Tags:

Wednesday, January 29, 2020