Länkar till andra webbplatser

Bibliotekstjänster


Bibliotekskanalen

Bibliotekens webbtv.

Boksampo

I Boksampo hittar du intressanta författare och böcker samt nya läsupplevelser.

Finna

Via Finna får du tillgång till material och tjänster vid arkiv, bibliotek och muséer i Finland. I Finna kan du söka information i bibliotekens och arkivens samlingar, se på bilder av museiföremål och konstverk samt ladda ner dokument och gamla böcker.

Fråga bibliotekarien

Bibliotekens riksomfattande informationstjänst där du får svar inom tre dagar till din e-post. 

Länkbiblioteket

I Länkbiblioteket har man samlat länkar till olika webbsidor, som kan hjälpa dig vid informationssökning.

Elonet

I Elonet finns över 200 inhemska filmer som man kan se på via datorn eller mobila enheter.

Litteratur och tidningar


Children’s Library

Tjänsten har barnböcker från hela världen, på många olika språk och som kan läsas online.

eBiblioteket

På webbplatsen finns ett urval e-böcker som är fritt tillgängliga. Urvalet består i främsta hand av äldre verk, både på svenska och finska.

Nationalbibliotekets digitala samlingar

Digitaliserade tidningar som utkommit i Finland 1771–1929.

Project Gutenberg

Upphovsrättsfri, äldre litteratur i e-boksformat. 

Samhället


Finlex

Offentlig och avgiftsfri internettjänst för rättsligt material i Finland.

Statistikcentralen

På webbplatsen hittar du mångsidiga statistiska uppgifter.

Suomi.fi

Här hittar du information och tjänster för olika livssituationer och skeden i företagets livscykel.

Vasa

Vasa stads webbsidor.