Läs bibliotekets e-tidningar

Biblioteket erbjuder dig möjligheten att gratis läsa tusentals elektroniska tidningar och tidskrifter.

lehtikone
Vi har skaffat större skärmar till flera bibliotek för att göra läsupplevelsen av e-tidningarna angenämare.

Databasen ePress innehåller inhemska lokal- och regionaltidningar. E-tidningarna finns tillgängliga i ePress samtidigt som papperstidningen går i tryck. Du kan använda ePress på bibliotekets datorer.

PressDisplay innehåller tidningar och tidskrifter från olika delar av världen, också från Finland och Sverige. Du kan använda PressDisplay på bibliotekets datorer eller hemifrån om du är inloggad i webbiblioteket.

Stadsbiblioteket måste p.g.a. sparkrav säga upp prenumerationerna på många tidskriftsårgångar fr.o.m. 2017. I mån av möjlighet har vi försökt att avsluta prenumerationerna för sådana papperstidskrifter som också finns tillgängliga som e-tidningar. Ta kontakt med ditt eget bibliotek om du har frågor.

Så här fungerar e-tidningstjänsterna

Written by: VSA\virva.soikkeli Thursday, December 1, 2016