Läsdjur på biblioteket

I läsverksamheten för keldjur läser barnet högt för djur på ett lugnt ställe och endast djur och djurens handledare är närvarande. För läsdjur kan man läsa i sin egen takt och utan rädsla att någon påpekar om man läser fel. Läsverksamheten för keldjur gynnar de som håller på att lära sig att läsa och de som har lässvårigheter. För läsdjuret kan alla barn komma och läsa. Verksamheten stöder läsintresset och uppmuntrar att läsa.

I biblioteket jobbar läshundar och en läskatt. I Sundom kan man läsa för labradormixen Geisha och i Huudi för norrbottenspetsen Rikke. Båda hundarna har erlagt Kennelklubbens läshundsutbildning. Läskatter finns det färre av i Finland men bondkatten Touho besöker Variska bibliotek regelbundet. Alla läsdjur är lugna och snälla och det är lätt att komma och läsa för dem.

Följ med bibliotekets evenemangsinfo så hittar du tiderna då läsdjuren besöker biblioteket.

Tags:

Friday, February 21, 2020