Bokcirklar

Biblioteket ordnar flera olika bokcirklar. Alla är välkomna med – såväl bokslukarna som de som läser mera sporadiskt. Bokcirklarna träffas på biblioteket och diskuterar månadens bok. Den aktuella boklistan för din bokcirkel hittar du här på webbsidan eller på biblioteket.

Till de flesta bokcirklarna behövs ingen förhandsanmälan utan man kan komma med när man vill.

Välkommen med!

Bokcirklar

  1. Böcker för öronen -ljudbokcirkel

    Arrangemang
    Datum onsdag 18 december 17:30 - 19:00
    Plats Huvudbiblioteket

    Vasa stadsbibliotek och Datero rf håller en ljudbokcirkel på huvudbiblioteket, Café Proosa