Låna säsongskort

Allmänna regler

 • Du kan låna säsongskorten i huvudbiblioteket och de skall också returneras till huvudbiblioteket.
 • Lånetiden för säsongskorten är 1 vecka, de kan inte reserveras eller förnyas.
 • I webbiblioteket kan du söka vilka säsongskort vi har, genom att skriva ordet ”säsongskort” i sökrutan.
 • Du kan ha bara ett säsongskort lånat åt gången.
 • Bildkort på de säsongskort som är tillgängliga finns i huvudbibliotekets aula. Byt ut bildkortet till det egentliga säsongskortet i huvudbibliotekets Info.
 • Då du returnerar ett säsongskort, kan du inte genast låna det på nytt.
 • Förseningsavgiften för säsongskorten är 0,35 e/dag. En förseningspåminnelse skickas ut genast efter förfallodagen.
 • Ifall säsongskortets lånetid överskrids med tre dagar så makuleras det och du måste betala kortets ersättningspris.

Vasa Sport

 • Till utlåning finns 4 stycken säsongskort som berättigar till ståplats. Genom att visa säsongskortet kommer du in på hemmamatcherna under ligans grundserie, som håller på fram till mars 2020.
 • Säsongskortet finns i en korthållare med.
 • Ersättningspris för kortet är 290 e/kort.

Under våren breddas utbudet av säsongskort. I januari 2020 kan vi erbjuda Vasa stadsorkesters säsongskort. Från och med februari kan VPS/VIFK:s säsongskort lånas och senare på våren kan man låna säsongskort till åtminstone Vaasan Mailattaret’s och Wasa Royals’ matcher.