Låt din cykeltur börja vid huvudbiblioteket!

De cyklar stadsutvecklingen köpt in till biblioteket har nu vaknat ur vinterdvalan. På huvudbiblioteket utlånas tre stycken 3-växlade cyklar, inklusive hjälm, behändiga att röra sig i staden med. Cyklarna lånas med bibliotekskortet och de kan lånas under tiden 2.5–28.9. Man kan  låna cyklarna för en dag åt gången från huvudbibliotekets info, dit de också returneras.

Instruktioner för lån av cykel:

  • Cykeln kan lånas för en dag och ska också återlämnas under samma dag.
  • Den som lånar cykeln ska ha fyllt 15 år. Barn under 15 år kan låna en cykel om vårdnadshavaren är närvarande och med vårdnadshavarens bibliotekskort.
  • Den som lånar cykeln ska visa upp, förutom bibliotekskortet, ett identitetsbevis med bild som lämnar som pant hos biblioteket. Identitetsbeviset fås tillbaka när cykeln returneras.
  • Cyklarna har högre förseningsavgift än bibliotekets övriga material.

Tags:

Thursday, May 2, 2019