Landskapsbiblioteksblogg 1/2015

Först måste konstateras att året börjat fartfullt med många förändringar för Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek.

 

Personalen

Som alla säkert vet så har Birgitta Aurén gått i pension i slutet av januari. För närvarande fungerar  Marja Mikola som kultur- och bibliotekschef.  Bibliotekschefen i Lillkyro Kristiina Perttu vikarierar som  biträdande biblioteksdirektör. Kristiina Perttu finns i  Vasa på huvudbiblioteket  3 dagar i veckan och 2 dagar i Lillkyro. När hon är i Lillkyro sköter hon tex ärenden om  ”meröppet biblioteket”, som öppnas i juni. Vi vet inte ännu när kultur- och bibliotekschefens tjänsten får lediganslås, eller hur länge vi har vikarierande bibliotekschefer.

Mikromarc

Det nya bibliotekssystemet som vi nu tagit i bruk fungerar bättre än vi vågade hoppas. Inga större problem med systemet har kommit emot, men naturligtvis mindre som tex. att printa ut klistermärken fungerar inte till belåtenhet, ej heller indrivningen av avgifter.

Fjärrlånemodul finns inbyggd i Mikromarc, vilket har ändrat fjärrlånepraxis radikalt. Fjärrlånen lånas ut via receptionen, såsom annat material. Meddelande om avhämtning sänds automatiskt, såsom om andra reservationer. Uppgifter om skulder går direkt till kundens konto.

När vi öppnade biblioteken före julen returnerade kunderna mycket material. Nu har situationen dock lyckligtvis stabiliserats.

Webbiblioteket

På grund av uppdatering av sökningssystemet är Vasa webbibliotek stängt 16 – 22.2.2015. Härefter torde webbiblioteket fungera snabbare, och med tydligare sökresultat.

Landskapsbiblioteksmöte

Nästa landskapsbiblioteksmöte blir fredagen den 20.3.2015. Avsikten är att det skall bli en mötesdag med workshop och debatter. Programmet är inte färdigt ännu och vi sänder det fullständiga programmet senare.

Written by: Bibliotek Tuesday, March 24, 2015