Landskapsbiblioteksblogg 1/2017

Personalinfo
Informatiker Leena Sandberg gick i pension och hennes befattning är nu ledig att sökas. Vi hoppas få många sökande, ansökningstiden går ut den 27.2.2017. Befattningen söks i första hand elektroniskt på adressen  www.kuntarekry.fi

Skolning och möten
Det kommer en egen RDA-skolningsdag i Vasa. En del av dagen hålls på finska och en del på svenska. Utbildningen ordnas i april/maj, datum meddelas senare. Nästa landskapsbiblioteksmöte ordnas 25.4.2017.

Organisationsreform
Bibliotekets och kulturcentrets organisationsreform framskrider, och det är meningen att den skall vara färdig på hösten, och att ärendet behandlas i stadsstyrelsen och fullmäktige i slutet av året. Huvudbibliotekets avdelningar, närbiblioteken, bokbussen och kulturcentret blir fem nya serviceenheter, och varje enhet har en ansvarig person. Personalens arbetsuppgifter och färdigheter skall värderas på nytt, och var och en placeras inom det betjäningsområde som bäst motsvarar personens kunnande. Orsaken till organisationsreformen är det faktum, att med den nuvarande organisationen har vi inte möjlighet att fungera, emedan resurserna minskar. Enskilda avdelningar kan fungera bra, men inte helheten.
Ett mål för organisationsreformen är att garantera kunderna bra betjäning även i fortsättningen, trots  att  personalen minskar.

Evenemang
Finland 100-evenamangen är många i år; på kommande är  författarbesök, musik, pysslande och motion. Musikaffär Pihlajamaa har donerat en elgitarr till biblioteket. Elgitarren får användas på musikavdelningen och man kan lyssna på vad man spelar via hörlurar. Vi har ett elpiano från tidigare.

Vårhälsningar

Anna och Sonja

lukubingo

 

Written by: VSA\anna.pakka Friday, February 24, 2017