Landskapsbiblioteksblogg 3/2015

Personalnyheter
Den 5.10.2015 börjar vår nya kultur- och bibliotekschef Marita Ahola. Ni kommer att träffa henne 8.10 på vårt följande landskapsbiblioteksmöte. Sökande till den lediganslagna specialbiblioteksfunktionärstjänsten intervjuas som bäst.

Om inbesparingar
Vasa stad har stora krav på inbesparingar, och dessa gäller även biblioteksnätet. Biblioteksnämnden uppnådde inget beslut om stängning av närbibliotek, eller alternativa inbesparingar, så stadsstyrelsen tog över ärendet.  I november har stadsstyrelsen möte om saken. I pressen har man spekulerat om indragning av Brändö och/eller Roparnäs filialbibliotek, men inga beslut har alltså ännu gjorts. Vi är säkert klokare i slutet av året.

Omändringar av utrymmen i huvudbiblioteket
Stor flyttning börjar i oktober-november. Hembygdssamlingens material kommer att packas ner,och finnas i flyttningslådor under den tid flyttningen pågår. Barn- och ungdomsavdelningen kommer att flytta från andra våningen ner till första våningen, och delvis finnas i nuvarande hembygdssamlingens utrymmen. Och hembygdssamlingen flyttar till andra våningen. Fjärrlåneverksamheten fungerar normalt medan flyttningen pågår.

e-Vasaensis
I hembygdssamlingen Vasaensis e-bibliotek finns gammal litteratur och småtryck som rör Vasa området. Internetsidan öppnas officiellt den 2.10 på adressen http://vasaensis.vaasa.fi/ekirjasto/sv. Virva Soikkeli, assistent för webbtjänster , har huvudsakligen jobbat med webbsidan.

God fortsättning på hösten!
Anna och Sonja

Written by: Anna Pakka Monday, September 28, 2015