Landskapsbiblioteksblogg 4/2015

Lite nyheter från Vasa innan julen.

Om inbesparingar

Stadsstyrelsen i Vasa har beslutat stänga närbiblioteket i Roparnäs i april 2016. I de lediga utrymmena planerar man något för områdets ungdomar, och biblioteket skall på något vis vara med (eventuellt med en liten boksamling, möjligheter att hämta reserverat material osv.). Närbibliotekets personal (2  personer) kommer att flytta till andra enheter  inom Vasa stadsbibliotek. Brändö närbibliotek, som också hotades av stängning får fortsätta sin verksamhet.

Vastaanoton uusi tiski

Omändringar av utrymmen i huvudbiblioteket

Huvudbibliotekets personal har under senhösten varit mycket upptagna med flyttning , men nu är den på slutrakan. Barnavdelningen flyttade till första våningen och fick färggranna hyllor.

Hembygdssamlingen Vasaensis flyttade till andra våningen, och studerande får även lugna läsplatser i samma våning. Huvudbibliotekets små ämnesområden har förenats till en större enhet på centralare plats, och finns nu vid samma informationsdisk i andra våningen.

Uusi lastenosasto
Förändringarna ser ut att vara bra, för både personal och kunder verkar vara nöjda med de nya informationsdiskarna, och hur samlingarna är placerade i de förnyade utrymmena.

Välkomna att bekanta er med det förnyade huvudbiblioteket. Barnavdelningen skall invigas den 16.1.2016. Vid invigningen program, och barnavdelningens nya logo med en groda skall presenteras.

Självbetjäning av reserverat material

Uusi asiakaspalvelutiski
Vid huvudbiblioteket har man övergått till självbetjäning av reseverat material. När kunden informeras om att reserverat material inkommit, finns det på meddelandet en kod med vilken kunden själv kan hämta det som reserverats. Det reserverade materialet finns på en hylla nära receptionen (på materialet finns bara reserverings nummer, inga namn ). Denna ändring har börjat bra, om man dock får räkna med tid att vänja sig vid ett nytt system.

Med önskan om GOD JUL och GOTT NYTT År!

Anna och Sonja

Written by: Bibliotek Thursday, December 17, 2015