Landskapsbiblioteksblogg 4/2016


Träffpunkt Huudi
I augusti påbörjades, i det som tidigare fungerat som Roparnäs närbibliotek, en ny form av samarbete genom att biblioteket och ungdomslokalen nu finns i samma utrymme. Genom en namntävling fick utrymmet namnet ”Träffpunkt Huudi”.  Stadens ungdomsavdelning ordnar verksamhet för barn och ungdom eftermiddagar och kvällar. Biblioteket erbjuder ett urval barn- och ungdomsböcker till utlåning. I lokalen kan man också läsa tidningar, returnera material samt hämta sina reservationer. Bibliotekarie är på plats tisdagar kl 12-19 och fredagar kl 12-16. Övriga tider fungerar biblioteksservicen enligt självbetjäningsprincip. Verksamheten har kommit bra igång och bokutlåningen är livlig.

Meröppet bibliotek i Sundom
Vårt nyaste meröppna bibliotek i Sundom öppnas officiellt på Lånedagen 8.2.2017. Det meröppna biblioteket har samma öppettider som i Lillkyro. I Lillkyro finns både låneautomat och återlämningshylla, medan det i Sundom finns en automat, med vilken man kan både låna och returnera.

Kundenkät
Vi genomför som bäst en kundenkät tom 16.12. Uppgifterna som samlas in används för att utvärdera och utveckla bibliotekstjänsterna. Tyngdpunkten ligger denna gång på olika evenemang; behövs det flera eller ordnas det redan för många, och vilken typ av evenemang önskar kunderna delta i? Bland alla som svarat utlottas 4 stycken 50 euros presentkort till Citymarket eller Prisma. Vasa genomförde en kundenkät senast år 2014. Feedbacken vi fick i samband med denna resulterade bland annat i att huvudbiblioteket fick nya informationsskyltar och flera lugna läsplatser ordnades.

Mot nya utmaningar nästa år
En av de största frågorna nästa år är den nya bibliotekslagen, och hur den påverkar  landskapsbiblioteks-verksamheten. Inom staden är de största utmaningarna fortfarande sparåtgärderna som fortsätter. Nu måste vi lämna bort ett stort antal vecko- och dagstidningar. Detta kommer säkert att väcka reaktioner bland våra kunder. En del av personalen har slutat, och nästa år kommer flera att pensioneras. Detta kommer att öka trycket på bla. att personalens arbete måste omorganiseras.

Utbildning
I februari 2017 planeras RDA-utbildning tillsammans med BTJ. Vi har framfört önskemål om att åtminstone en del av utbildningen skulle ordnas på svenska. Vi återkommer när vi vet dag och program.


Fridfull julhelg och Gott Nytt År!
tillönskas Er alla av  Anna och Sonja

Julgroda
 

 

Written by: VSA\anna.pakka Thursday, December 15, 2016