Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta huolehtii kaupungin liikuntapalveluista sekä museoista, kulttuuritoiminnasta, kirjastoista, teatterista ja orkesterista ja toimii lainsäädännön mukaisena viranomaisena Kulttuuri- ja liikuntalautakun-nan asioissa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnalla on sekä kulttuuri- että liikuntajaosto.