Litteraturevenemanget LittFest flyttas till hösten

Det populära litteraturevenemanget LittFest ordnas fr.o.m. år 2020 på hösten i stället för på våren.

LittFest år 2020 ordnas 12–14.11. På programmet står återigen författargäster, intressanta intervjuer och annat tvärkonstnärligt program. Hela programmet offentliggörs i början av hösten 2020.

Tidpunkten för litteraturfestivalen, som ordnas av Vasa stad, flyttas på grund av flera praktiska orsaker.

- På våren pågår också flera andra stora evenemang här, t.ex. Körfestivalen. Dessutom är projektmedelbesluten som möjliggör LittFest till stor del ännu inte kända på våren, vilket har en direkt inverkan på planeringen av programmet, säger kulturplanerare Ilkka Nyqvist från Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster.

Läsningens betydelse för minnet

Temat för 2020 års evenemang är Minnet. Minnet är i sin vardaglighet ett intressant fenomen som erbjuder mångsidiga infallsvinklar.

- Minnet granskas i festivalprogrammet ur flera olika perspektiv: vi behandlar bland annat minnet och minnesarbetet i skribenters arbete med historiska böcker samt läsningens betydelse vid förebyggande av minnessjukdomar och vi får lyssna på författare som har skrivit verk där minnet har en central roll, säger Nyqvist.

 

 

Tags:

Friday, January 10, 2020