Lokaler

Avvikande praxis i lokaler 31.8-31.12.2020

  • Dramasalen kan bokas för evenemang för max. 75 personer.
  • Huvudbibliotekets mötesutrymme Essä kan bokas och användas igen. Essä kan bokas för högst 10 personer åt gången.   
  • Huvudbibliotekets läsrum Toivo kan inte bokas, men kan användas av max. 2 personer åt gången. 
  • Makerspace kan bokas och användas igen. 
  • I Venny kan man ordna evenemang för högst 20 personer.
  • Träffpunkt Huudis mötesrum kan inte bokas.
  • Läsplatsernas antal har minskats så att du kan hålla distans till andra kunder också då du läser.
  • Spelrummet Pessi på huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning är ur bruk tills vidare.

Evenemang

Dramasalen

Huvudbibliotekets Dramasal är lämplig för föreläsningar och utbildningar samt för teaterföreställningar och filmförevisning. I salen ryms max. 160 personer.

Tilläggsuppgifter och bokningar

Evenemangsutrymmet Venny

Venny finns i huvudbibliotekets andra våning och är lämpligt för mindre evenemang.

Tilläggsuppgifter och bokningar                                  

Möten och sammankomster

Grupprummet Essä

Grupper kan kostnadsfritt boka grupprummet Essä i huvudbiblioteket för t.ex. möten

Tilläggsuppgifter och bokningar

Huudis mötesrum

Huudis mötesrum finns i Roparnäs och det kan bokas för möten eller andra motsvarande sammankomster. I utrymmet ryms ca 15 personer.

Tilläggsuppgifter och bokningar

Makerspace

Ett Makerspace bjuder på utrymme och verktyg för sådant du kan göra och tillverka själv. I Makerspace finns en 3D-printer, en vinylskärare, en symaskin och en overlockmaskin.

Tillägsuppgifter och bokningar                      

Utställningar

Konstgalleri Tema

I Konstgalleri Tema kan man ordna konstutställningar. Konstgalleri Tema finns i huvudbibliotekets andra våning.

Tilläggsuppgifter och bokningar

Gallerian

I gallerian i huvudbibliotekets första våning kan man ordna utställningar.

Tilläggsuppgifter och bokningar

Huvudbibliotekets vitriner

I aulan i huvudbibliotekets första våning finns två glasvitriner. Vitrinerna kan användas för mindre utställningar av föremål.

Tilläggsuppgifter och bokningar

Brändö bibliotek

På tidningsläsesalens väggar i Brändö bibliotek finns möjlighet att hålla mindre konstutställningar.

Tilläggsuppgifter och bokningar

Också de övriga filialbiblioteken tar i mån av utrymme emot utställningar ordnade av utomstående. Fråga mera

Läsrum

Läsrummet Toivo

Ett litet läsrum på huvudbibliotekets avdelning Musik och konst. Utrymmet erbjuder möjlighet till arbete i lugn miljö för 1-4 personer.

Tilläggsuppgifter

Läsplatser vid fönsterväggen

I huvudbibliotekets andra våning finns 30 läsplatser vid den stora fönsterväggen, som vetter mot Brändö. En del platser har eluttag för laddning av apparatur. Platserna kan inte reserveras.

Läsplatser i Vasaensis

I huvudbibliotekets andra våning, i hembygdssamlingens utrymme finns flera läsplatser. De kan användas också av grupper för tyst arbete. Platserna kan inte reserveras.

Läsplatser i tentrummet

Ett utrymme i huvudbibliotekets andra våning är reserverat för dem som avlägger Aalto EE:s tentamina. I utrymmet finns några läsplatser, som kan användas när ingen skriver tentamen. Utrymmet kan inte bokas.