Makerspace

Ett Makerspace bjuder på utrymme och verktyg för sådant du kan göra och tillverka själv.
Vasa stadsbibliotek har ett Makerspace i huvudbibliotekets 1 våning. Utrymmet är tillgängligt för bibliotekets kunder under bibliotekets öppettider. I Makerspace finns en 3D-printer, en vinylskärare, en symaskin och en overlockmaskin. Fler möjligheter är på väg, bland annat ett rum för ljud- och bildbearbetning.

Apparaterna bokas separat. Flera personer kan alltså använda utrymmet samtidigt. En del av apparaterna kan användas gratis och för en del uppbärs en avgift. Personalen vid huvudbibliotekets Info öppnar dörren åt dig då din bokade tid börjar.

3D-printer

Med bibliotekets 3D-printer kan du skriva ut tredimensionella föremål baserade på en 3D-modell som du skapat på dator. Färdiga modeller kan du också ladda ner från internet. Gratis program för 3D-modellering finns också på internet, för nybörjare rekommenderas t.ex. Tinkercad.

Bibliotekets 3D-printer är en Ultimaker 2+. I printern används endast bibliotekets eget filament (d.v.s. material). Filamenteturvalet är för tillfället begränsat till ekologiskt nedbrytbart PLA i olika färger. Vi har också vit Polymax PLA för föremål som ska tåla mer belastning och slitage.

Biblioteket arrangerar användarskolning 1-2 gånger per månad för kunder som vill printa. Endast de som deltagit i användarskolningen får boka och använda printern. På grund av det finns bokningslänken inte på bibliotekets nätsida. Du kan anmäla ditt intresse för användarskolning här.

Att använda 3D-printern kostar 0,50€ per påbörjad timme. Betalning görs till huvudbibliotekets Info efter användning av printern.

Vinylskärare

Med vinylskäraren kan du skapa enfärgade vinyltejpningar eller kombinera olika färger för att göra flerfärgstejpningar. Vinylskäraren är modell Roland Stika SV-15 och maxbredden på material är 305 mm. I Makerspace finns för tillfället svart och vit vinyltejp och en färgkarta, som du kan använda för att föreslå färger för att skaffas till biblioteket.

Kostnaden är 0,40 euro för varje påbörjad 10 cm. Efter användning betalar du till bibliotekets Info. Vinylskäraren skär former som skapats i vektorgrafik. Vektorgrafik kan du skapa t.ex. med gratisprogrammet Inkscape, som också finns på datorn i Makerspace.

Max. bokningstid 4 timmar. Bokningsblanketten är på kommande, tills dess kan du boka vinylskäraren vid huvudbibliotekets Info, tfn 06-325 3533.

Symaskin

Det kostar inget att använda symaskinen. Symaskinen är av modell Pfaff Smarter. Ta själv med allt material du behöver: tyg, sytråd, småverktyg som t.ex. sax och knappnålar. Om nålen bryts av har biblioteket bytesnålar till maskinen, men kunden utför själv byte av nål och dylikt (t.ex. att trä övertråd och spola undertråd) i samband med användningen. Läs vid behov symaskinens bruksanvisning så att du kan använda den självständigt.

Max. bokningstid 4 timmar. Bokningsblanketten är på kommande, tills dess kan du boka symaskinen vid huvudbibliotekets Info, tfn 06-325 3533.

Overlockmaskin

Det kostar inget att använda overlockmaskinen. Modellen är Juki MO-654DE. Ta själv med allt material du behöver: tyg, sytråd, småverktyg som t.ex. sax och knappnålar. Om nålen bryts av har biblioteket bytesnålar till maskinen, men kunden utför själv byte av nål och dylikt i samband med användningen. Läs vid behov overlockmaskinens bruksanvisning så att du kan använda den självständigt.

Max. bokningstid 4 timmar. Bokningsblanketten är på kommande, tills dess kan du boka overlockmaskinen vid huvudbibliotekets Info, tfn 06-325 3533.  

Användningsregler

Då du använder Makerspace, förbinder du dig att följa användningsreglerna.

  • Makerspace är till för självständigt arbete. Vi förutsätter att du vet hur apparaterna i Makerspace används. Boka inget du inte kan använda. Det finns användarmanualer i Makerspace, följ dem vid behov.
  • Berätta genast för personalen om du upptäcker fel eller onormal gång i någon apparat.
  • Makerspace är endast öppet när biblioteket är öppet. Alla apparater stängs av senast vid stängningsdags.
  • Allt bruk sker på kundens ansvar. Vasa stadsbibliotek bär inte ansvar för skada åsamkad till eller av apparaterna. Kunden är ansvarig och ersättningsskyldig för skada som åsamkas apparaterna p.g.a. felaktigt bruk.
  • I 3D-printern och vinylskäraren används endast material som finns i Makerspace.
  • Tillverkning av vapen eller föremål med avsikt att åsamka skada till andra personer är förbjuden.
  • Städa upp efter dig, tänk på den som ska använda Makerspace efter dig.
  • Personalen övervakar inte 3D-printern eller vinylskäraren då kunden inte är närvarande.

 

 

Tilläggsuppgifter