Material från Vasa stadsbibliotek finns nu i Finna

Finna, finna.fi ger tillgång till material i Finlands museer, bibliotek och arkiv.

För närvarande är ungefär 400 arkiv, museer och bibliotek med i Finna. Du hittar deras material med samma sökning i riksomfattande Finna.fi-söktjänsten. Organisationer som medverkar i Finna kan hittas på adressen https://finna.fi/Content/organisations.

Vasa stadsbiblioteks material finns nu tillgänglig i Finna. Finna utvecklas kontinuerligt i samarbete med finska biblioteken, arkiven och museerna. Utöver den nationella söktjänsten har de medverkande organisationerna egna Finna-sidor för sina webbtjänster.  

Småningom ska Finna utvecklas till Vasa stadsbiblioteks kundgränssnitt och under övergångstiden används webbiblioteken vaasankirjasto.finna.fi och kirjasto.vaasa.fi parallellt.   

Tags:

Wednesday, July 1, 2020