Material

I Vasa stadsbibliotek kan du låna böcker, musik, filmer, ljudböcker, tidningar, konsolspel samt e-böcker. På biblioteket kan du också läsa elektroniska tidningar.

Böcker

I Vasa stadsbibliotek finns böcker på över 30 olika språk. Största delen av böckerna är på svenska och finska men det finns också en stor andel böcker på engelska. De flesta böckerna på främmande språk finns på avdelningen Litteratur och språk, det vill säga böcker på de nordiska språken, de flesta europeiska språken samt några mera ovanliga språk.

Snabblån: Av de nyaste böckerna, främst romanerna, finns det också exemplar till snabblån. Lånetiden för snabblån är 2 veckor, och man kan inte förnya eller reservera dessa.

Ljudböcker: Ljudböcker finns i cd- eller mp3-format på finska, svenska och engelska samt några även på övriga språk. Lånetiden för ljudböcker är 4 veckor. I huvudbiblioteket finns ljudböckerna på avdelningen Litteratur och språk samt på Barn- och ungdomsavdelningen.

Böcker med stor stil: Böcker med stor stil finns på svenska, finska och engelska. De är placerade på avdelningen Litteratur och språk.

Lättlästa böcker: Lättlästa romaner och fackböcker finns på svenska och finska. Det finns också en del lättlästa romaner på engelska. Dessa böcker finns i huvudbiblioteket på avdelningen Språk och litteratur samt Barn- och ungdomsavdelningen.

Magasin

I huvudbiblioteket är en del av böckerna, tidskrifterna och musikmaterialet placerat i magasinet i källaren p.g.a. utrymmesbrist eller bokens ålder. Om du vill låna något från magasinet kan du be att personalen hämtar det därifrån,

Tidningar

Till biblioteket beställs sammanlagt 97 dagstidningar samt 784 tidskrifter. Flera inhemska lokal- och landskapstidningar (t.ex. Vasabladet, Österbottens tidning, Pohjalainen) kan läsas genast de kommit i tryck via den elektronisk tidningstjänst ePress på bibliotekets kunddatorer. Utländska dagstidningar och tidskrifter kan man läsa elektroniskt via tidningstjänsten PressReader. I PressReader finns hundratals tidningar (t.ex. Dagens Nyheter, Daily Mail, Le Monde, New York Post, Svenska Dagbladet) på tiotals olika språk, också svenska och finska. Den engelskspråkiga tjänsten är tillgänglig både på bibliotekets kunddator och din hemmadator, då du är inloggad i webbiblioteket.

Huvudbibliotekets tidningar är placerade på avdelningen Nyhetsområdet och tidningar.

Det nyaste numret av tidningarna lånas inte ut, det finns framlagt i tidningsskåpets dörr eller hylla och kan läsas på plats i biblioteket. Äldre nummer finns i skåpen eller tidningsställningarna. Tidningar äldre än ett år och tidningsårgångar förvaras i magasinet. Dessa tidningar kan du be att få vid betjäningsdisken.

Alla tidningar som beställs till biblioteket

Musik

Ämnesområdet för musik har en omfattande musiksamling.

Musikböcker: som också omfattar biografier om tonsättare och musiker

CD-skivor: samlingen innehåller ca 26000 CD-skivor

Notsamling: till den omfattande notsamlingen hör också instrumentskolor och partiturer

LP-skivor: dessa har flyttats till magasinet och kan lånas

Musiktidskrifter: dessa kan både läsas på avdelningen och lånas hem

Samlingarna täcker olika musikstilar och tidsintervall.

DVD-filmer

Spelfilmer: Inhemska och utländska spelfilmer, både klassiker och nyheter

TV-serier: Inhemska och utländska TV-serier, både klassiker och nyheter

Dokumentärfilmer: En omfattande samling dokumentärer och faktafilmer om olika ämnen. Det finns något att låna för den som är intresserad av historia eller djur, likaså för den som gillar motion. Dokumentärfilmerna finns inom det ämnesområde dit innehållet hör.

Konsolspel

Spel för olika konsoler kan lånas både i huvudbiblioteket och filialerna:

Nintendo Wii

Wii U 

Nintendo DS

Playstation 2, 3 och 4

Xbox 360

Xbox 360 Kinect

Xbox One

I huvudbiblioteket finns spelen på avdelningen Naturvetenskap och teknik samt Barn- och ungdomsavdelningen.

Lånetiden för konsolspel är 2 veckor och man kan också reservera dem.

Spelen är försatta med åldersgräns.

Brädspel

I biblioteket finns en omfattande samling brädspel till utlåning. Du hittar brädspelen i webbiblioteket genom att skriva in sökordet brädspel.