Medialle

Yhteystiedot medialle

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden johtajat

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Marita Ahola, puh. 06-325 3520

Kulttuuripäällikkö Sanna Bondas, puh. 040-139 4048, kulttuuri- ja yhteisöpalvelut

Palvelupäällikkö Marja Mikola, puh. 06-325 3521, alueelliset ja sisäiset palvelut

Palvelupäällikkö Anna Pakka, puh. 06-325 3528, lähipalvelut

Viestintä

Kulttuuripäällikkö Sanna Bondas, puh. 040-139 4048

Tapahtumakoordinaattori Max Bäckman, puh. 040-183 1956

Kirjaston logon käyttäminen

Logoa voivat käyttää viestinnässään media sekä kirjastojen yhteistyökumppanit, jotka viestivät esimerkiksi tapahtumasta, projektista tai hankkeesta.

Logoa saa käyttää vain kaupungin graafisen ohjeiston mukaisesti.

Kirjasto on aatteellisesti ja ideologisesti sitoutumaton toimija: aatteellisen, ideologisen tai kaupallisen viestinnän yhteydessä logon käytöstä on erikseen sovittava viestintähenkilökunnan kanssa.

Logot: