Mozart för Mammor: Per Tengstrand med vänner

En Mozartkonsert för Dig och Ditt barn

Det finns undersökningar som visar att musikintryck under fosterlivet påverkar barnets framtida sinne för musik. Andra undersökningar visar att nyfödda barn föredrar harmonisk musik, typ Mozart, med lugn och regelbunden andning, men reagerar tvärtom t.ex. på Stravinskijs musik.

Skivan innehåller nio stycken kända och älskade Mozartmelodier, t.ex. Pianosonat A-dur ”Alla turca”, den otroligt vackra andra satsen ur Klarinettkvintetten, och till sist lekfulla variationer av ”Blinka lilla stjärna”.

Musiken spelas av stråktrion Cecilia Zilliacus (violin), Johanna Persson (viola) och Kati Raitinen (cello), samt Staffan Mårtensson (klarinett),  Per Tengstrand (piano), Shan-shan Sun (piano) och Tobias Ringborg (violin). Hela skivan präglas av elegans, dynamik och gott humör samtidigt med djup själfullhet i äkta ”Mozartanda”. 

Härlig musik inte bara för mammor och blivande människor utan för alla som har hamnat i otakt med sig själv och behöver en terapeutisk dos av musik, full med livsharmoni och skönhet.