Musik

På den här sidan hittar du aktuella musiktips och temalistor.

Här finns också flöden från musikbloggar samt musikbibliotekens nyhetsflöde.

Om du har riktigt svåra musikfrågor kan du vända dig till bibliotekarierna.

Musikevenemang i biblioteket

  1. Musik & Talang: Bona Sandström

    Datum lördag 22 september 12:30 - 14:00
    Plats Huvudbiblioteket

    Bona Sandström föreläser om progrock och hur ett musikaliskt koncept byggs

 

På biblioteket finns också

Temalistor

Fråga bibliotekarien är bibliotekens gemensamma digitala referenstjänst. I tjänsten deltar 51 kommunbibliotek och 21 andra bibliotek.  Klicka på frågetecknet och fråga!

Biblioteken.fi - musiklänkar

Svenska Yle - Finsk musik