Kultur- och idrottsnämnden

Kultur- och idrottsnämnden sörjer för stadens idrottsservice samt museerna, kulturverksamheten, biblioteken, teatern och orkestern och fungerar som fungerar som myndighet i enlighet med lagstiftningen i Kultur- och idrottsnämnds ärende. Kultur- och idrottsnämnden har både en kultursektion och en idrottssektion.