Nationell enkät om digitala färdigheter

Den omfattande enkäten om digitala färdigheter utreder hurudana digitala färdigheter finländarna har.

Som en del av den nationella koordineringen av digitalt stöd, som förverkligas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och finansieras av finansministeriet görs den första nationella kartläggningen av digitala färdigheter. Med hjälp av enkäten utreder man finländarnas digitala färdigheter och användning av digitala tjänster samt behov av hjälp vid elektronisk ärendehantering.

Enkäten förverkligas digitalt här: www.dvv.fi/digitaitokartoitus. Man kan svara på finska, svenska, engelska och samiska. Att svara på enkäten tar bara några minuter. Du kan även svara på enkäten med en pappersblankett, som du hittar vid Vasa huvudbiblioteket. 

Enkäten riktar sig till alla finländare, oberoende av bakgrund, ålder eller kunskapsnivå. Svar samlas in under mars månad. Resultaten av enkäten publiceras i slutet av maj.

Genom att delta hjälper ni att få viktig information om österbottningarnas digitala färdigheter!

 

Tags:

Tuesday, March 10, 2020