Nu fås också läroböcker som avgiftsfria talböcker från Celia

Celias talböcker kan alla lyssna på som har svårigheter att läsa på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller något annat liknande.

I Vasa stadsbiblioteks direkta avgiftsfria talboksservice Celia finns nu också läroböcker tillgängliga. Celias talböcker kan alla lyssna på som har svårigheter att läsa på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller något annat liknande. 

De läroböcker för grundskolan, gymnasiet och yrkesstudier som servicen tillhandahåller ändrades så att de blev avgiftsfria vid årets början. Läroböckerna finns i samma Celianet-webbtjänst som har över 40 000 talböcker inom skön- och facklitteratur att lyssna till. Det finns också CD-bokklubbar för dem som inte har nätförbindelser.

Servicechef Marja Mikola önskar att människorna ska hitta Celias service och utnyttja den.

-        Läroböcker i form av talböcker är en möjlighet för personer som har svårt att läsa att hitta en ny växel i studierna.

De allmänna biblioteken och högskolebiblioteken har redan under flera års tid registrerat kunder i Celias talboksservice. Nu kan också skolornas speciallärare göra det, vilka tillsammans med de andra lärarna har bäst kännedom om elevens behov av stöd.

Celia är ett expertcentrum som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och producerar bl.a. talbokstjänster och främjar en tillgänglig biblioteksservice. 

Mera information om Celia: www.celia.fi

Audience:

Tags:

Tuesday, February 13, 2018