Nya användningsregler i kraft fr.o.m. 1.11.2019

Vasa stadsbiblioteks nya användningsregler träder i kraft 1.11.2019. De nya användningsreglerna har fokus på praktiska saker och är skrivna på lättläst svenska. Maximiavgiften för ett försenat lån stiger samtidigt från åtta euro till 10 euro.

Användningsregler och prislistor

Tags:

Friday, November 1, 2019