Om jag inte kan besöka biblioteket

Boken kommer

Har du svårt att besöka biblioteket p.g.a. hög ålder, sjukdom eller handikapp? Är du rörelsehindrad? Kontakta bibliotekets Boken kommer-service, så kan vi ingå ett Boken kommer-kontrakt. Därefter får du en gång per månad en kasse fylld med det biblioteksmaterial du önskar till ditt hem.

Förnya lånen

Om du inte kan besöka biblioteket för att återlämna dina lån så kan du förnya dem antingen i webbiblioteket eller genom att ringa 06-325 3533. För att förnya lånen i webbiblioteket behöver du bibliotekskortets nummer och din PIN-kod. Logga in på Mina sidor på adressen http://bibliotek.vasa.fi. Du kan förnya dina lån fem gånger ifall de inte är reserverade.

Annullera din reservation om du inte behöver den

Du kan annullera en reservation så länge det verk du har reserverat fortfarande är utlånat till föregående kund. Allra senast kan du annullera den före sista hämtdagen. Om du inte hämtar eller annullerar din reservation före sista hämtdagen, debiteras en avgift i enlighet med Bibliotekets prislista. Avgiften gäller inte barn- och ungdomsmaterial. Du kan annullera reservationer i vårt webbibliotek genom att logga in på Mina sidor, per telefon 06-325 3533 eller genom att besöka biblioteket.

Ladda ner böcker, lyssna på musik