Om något händer

Då du flyttar

Kom ihåg att meddela adress- eller namnförändringar till biblioteket, tfn 06-325 3533 eller kirjasto.info@vaasa.fi.

Om bibliotekskortet försvinner

Om du tappar ditt bibliotekskort skall du genast meddela det till biblioteket: tfn 06-325 3533 eller kirjasto.info@vaasa.fi.

Om bibliotekskortet försvinner är du ansvarig för det material som lånas med kortet tills dess att du meddelat biblioteket.

Om hunden gnager på en bok eller en Dvd-skiva går sönder

Om material som lånats tappas bort eller skadas är låntagaren ersättningsskyldig. Materialet kan ersättas genom att låntagaren skaffar ett motsvarande verk eller betalar den ersättning som biblioteket fastställer.

Videoinspelningar (t.ex. DVD, VHS, Blu-ray) kan inte ersättas med ett nytt motsvarande material på grund av den materialbundna upphovsrättsavgiften. Kontakta biblioteket på tfn 06-325 3533 eller kirjasto.info@vaasa.fi.