Opastukset kouluille ja päiväkodeille

Kouluille 

Koululaisryhmät ovat aina tervetulleita kirjastoon. Jos ryhmä haluaa ohjatun kirjastokäynnin, asiasta kannattaa sopia hyvissä ajoin, viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua vierailuajankohtaa. Ryhmät voivat sovittaessa tulla kirjastoon myös aamulla ennen kuin kirjasto avataan.

Myös lainauskäynnille tullessa kannattaa ottaa etukäteen yhteyttä kirjastoon, jos halutaan lainata esim. tietokirjoja tietystä aiheesta tai ryhmälle sopivia fantasiakirjoja. Tällöin kirjasto voi varautua vierailuun keräämällä aineistoa valmiiksi ja tilaamalla tarvittaessa aineistoa myös muista toimipisteistä.

Koululuokalle voidaan tehdä oma kirjastokortti ja halutessaan luokka voi varata pääkirjastosta tai jostakin lähikirjastosta itselleen myös vakituisen kirjastotunnin kerran viikossa tai harvemmin. Kirjastoa voi käyttää myös oppimisen ympäristönä!

Kirjaston pedagogiset informaatikot kirjavinkkaavat eli kertovat ryhmälle valitsemistaan kirjoista. Kirjavinkkaus kannustaa lukemiseen, tekee tunnetuksi kirjaston aineistoa ja esittelee uutuuksia. Kirjavinkkari kertoo jotain kirjan henkilöistä, juonesta tai tapahtumista, kuitenkaan paljastamatta liikaa kirjasta. Kirjavinkkari ei koskaan paljasta, miten tarina päättyy, sillä se jää lukijan selvitettäväksi.

Vinkkaus voidaan sopia pidettäväksi kirjastossa, koululla tai muussa sopivassa paikassa. Muistathan varata kirjavinkkauksen ajoissa, viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua ajankohtaa!

Ota yhteyttä!

Kun haluat tulla luokkasi kanssa kirjastoon, ota yhteys pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolle (puh. 06 325 3545) tai omaan lähikirjastoosi.  Jos taas haluat sopia kirjastopolun palveluista tai toivot kirjavinkkarin vierailua koulullesi, ota yhteys kirjaston kirjastopedagogeihin.

Suomenkieliset kirjastopedagogit:

Leena Seppänen (esikoululaisten ja vuosiluokkien 1-2 opastukset, vuosiluokan 5 tiedonhakutehtävät)

leena.seppanen@vaasa.fi     

040  6279 733                         

Terhi Piikkilä (vuosiluokkien 3-9 kirjavinkkaukset, pääkirjaston ryhmäopastukset)

terhi.piikkila@vaasa.fi

040  5673 588

Ruotsinkieliset kirjastopedagogit:

Anna-Maija Koskimies (päiväkotiryhmät, esikoululaisten ja vuosiluokkien 1-2 opastukset)

anna-maija.koskimies@vaasa.fi

040 352 3543

Lena Sågfors (vuosiluokkien 3-9 opastukset ja kirjavinkkaukset, lukio)

lena.sagfors@vaasa.fi

0400 46 3589

Päiväkodeille

Päiväkotien ja perhepäivähoitajien ryhmät ovat aina tervetulleita kirjastoon. Käyntiaika kannattaa varata etukäteen, jos haluat ohjatun käynnin tai käynnin kirjaston normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Mahdollisuuksien mukaan kirjastokäyntiin voidaan sisällyttää myös satutuokio. Päiväkodit ja perhepäivähoitajat voivat varata ryhmilleen vakituisen kirjastoajan pääkirjastosta tai jostakin lähikirjastosta kerran viikossa tai harvemmin. Kirjastossa järjestetään paljon tapahtumia ja ohjattuja hetkiä, joihin päiväkoti- ja perhepäivähoitajaryhmät ovat tervetulleita.  Tapahtumista ilmoitetaan kirjaston verkkosivuilla. Mahdollisuuksien mukaan tapahtumista tiedotetaan myös suoraan päiväkodeille ja perhepäivähoitajille.

Jos haluat tulla lapsiryhmän kanssa kirjastoon, ota yhteys pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolle (puh. 06 325 3545) tai omaan lähikirjastoosi

Esikoululaisille

Kaikille Vaasan esikoululaisille kirjasto tarjoaa kirjasto-opastuksen, jossa lapset tutustuvat tarinan kautta kirjastoon ja sen palveluihin. Tarina kerrotaan suurten kuvien avulla. Tarina on ammattilaisten kirjoittama ja kuvittama. Esikoululaisten opastuspaketti voidaan toteuttaa kaikissa kaupunginkirjaston toimipisteissä, mutta kirjaston henkilökunta voi myös vierailla esikoulussa.

Esikoululaisten kirjasto-opastuksista huolehtivat pääsääntöisesti pedagogiset informaatikot Leena Seppänen (suomenkieliset ryhmät) ja Anna-Maija Koskimies-Hellman (ruotsinkieliset ryhmät). Kun haluat varata kirjasto-opastuksen esikouluryhmällesi, voit ottaa yhteyttä pedagogisiin informaatikkoihin tai pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolle (puh. 06 325 3545) tai omaan lähikirjastoosi.

Leena Seppänen

leena.seppanen@vaasa.fi     

040  6279 733

Anna-Maija Koskimies

anna-maija.koskimies@vaasa.fi

040 352 3543