På grund av vattenskada är Träffpunkt Huudi tillsvidare stängt

På grund av vattenskada är Huudi tillsvidare stängt. Det material som du har lånat från Huudi kan returneras till bibliotekets andra enheter. Reserveringar kan hämtas från huvudbiblioteket. Du kan förnya dina lån via webbiblioteket eller vid bibliotekets andra enheter.

Vi informerar hur renoveringen fortskrider och när Huudi är öppet igen!

Taggar:

den 3 januari 2019