På huvudbiblioteket kan man nu kopiera och skanna själv

På Vasa huvudbibliotek har en kopieringsapparat för självbetjäning tagits i bruk, med vilken man kan kopiera och skanna i färg. Användningen betalas med ett kopieringskort.

Som kopieringskort fungerar ett Waltti-resekort eller bibliotekskort där det finns en NFC-dekal. Dekalen som kostar en euro kan köpas från huvudbibliotekets info. Priset på Waltti-resekortet är 5 euro och det kan köpas på Medborgarinfon.

På kortet laddas saldo och vid användning av kopieringsapparaten tas betalt enligt den gällande prislistan. På Waltti-resekortet laddas saldo separat för kopiering och det blandas inte med resesaldot som laddats på kortet.

Användningen av självbetjäningsapparaten är lätt och biblioteket har gjort anvisningar på finska, svenska och engelska om användningen. Personalen ger handledning om apparatens användning, men kopierar eller skannar inte för kundens räkning.

Kopieringsapparaten finns i ingångsaulan i huvudbiblioteket och den kan användas då biblioteket är öppet. På nyhetsområdet finns inte lägre någon möjlighet att kopiera eller skanna.

Taggar:

den 19 december 2017