Popout cityguide

Popout cityguide är liten till formatet och består av 63 sidor. I serien finns enbart stadsguider. Trots det lilla formatet får man med de största sevärdheterna. Guiden koncentrerar sig på shopping, underhållning, restauranger samt praktisk information.

Guiden innehåller 2 kartor som vecklar ut sig, vilket framgår av titeln på serien. Kartorna är mycket bra. Guiden och kartorna stöder varandra, det som beskrivits i texten finns utmärkt med symboler på kartan.

 

Written by: Ulrika Thursday, April 18, 2013