Press

Kontaktuppgifter för medierna

Cheferna för Kultur- och bibliotekstjänster

Kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola, tfn 06-325 3520

Kulturchef Sanna Bondas, tfn 040-139 4048

Servicechef Marja Mikola, tfn 06-325 3521

Servicechef Anna Pakka, tfn 06-325 3528

Information

Kulturchef Sanna Bondas, tfn 040-139 4048

Evenemangskoordinator Max Bäckman, tfn. 040-183 1956

Att använda bibliotekets logo

Media samt bibliotekets samarbetsparter kan använda logon då de informerar om t.ex. evenemang eller projekt som biblioteket anordnar.

Logon kan användas enbart i enlighet med stadens grafiska instruktioner.

Biblioteket fungerar oberoende av ideologier: för användning av logon i ideologiska eller kommersiella syften bör man komma överens om detta med informationspersonalen.

Logon: