Röllis word

MÅNDAG

 

14.00 – 14.20 Fjärilsvägen 23                           

14.25 – 14.45 Myggvägen 10                           

14.55 – 15.15 Höängsvägen 16                        

15.45 – 16.05 Västerviksvägen 413                  

16.10 – 16.25 Västerviksvägen 320                  

16.30 – 16.50 Västerviksv. / Tegelmovägen      

17.00 – 17.20 Bonäsvägen 2                            

17.25 – 17.45 Gustavsrovägen 62                    

 17.55 – 18.15 Nya Bölevägen / Ukkogatan       

18.30 – 18.50 Timmermansgatan 15                 

18.55 – 19.15 Skånegatan 14                           

 

TISDAG

udda veckor 

8.50 – 9.05 Isolahden pk                                  

9.10 – 9.30 Kolibridalen                                    

 9.40 – 10.00 Päiväkoti Paakari                        

10.05 – 10.30 Björkdungens daghem               

jämna veckor

8.50 – 9.10 Folkhälsans daghem                      

9.25 – 9.45 Glimmergrändens daghem           

10.00 – 10.30 Skogsbergets daghem                

10.40 – 11.20 Länsimetsän koulu                      

11.35 – 12.00 Steiner-skola                               

-- 

14.25  -  14.45 Barnholken, var tredje vecka

15.00 -  15.20 Varisniementie                             

16.00 – 16.20 Tegelbruksgatan 3                      

16.30 – 16.55 Stationsgatan 45 - 47                 

17.05 – 17.25 Viertolavägen 18                        

17.35 – 17.55 Aleksis Kivivägen 75                   

18.00 - 18.20 Simeonsvägen 10

18.25 - 18.50 Nöjesvägen 40

19.00 – 19.25 Aaltoparken                                  

ONSDAG

udda veckor

8.45 -   9.05  Manna daghem                          

9.15 -   9.30 Klemetsö daghem                       

9.40 - 10.05 Purolan päiväkoti                        

10.15 - 10.35  Villekulla daghem                     

11.05 - 11.45 Merikart skola                          

jämna veckor

8.45 - 9.05 Pikku Kasarmi                                  

9.10 - 9.35  Inkerinpuisto                                  

9.45 -10.10 Hietalahden koulu                          

10.20 -10.35 Taikametsä                                  

11.15 - 12.00 Tervajoen koulu                           

-- 

14.30 – 14.50 Gustavsrovägen 31                     

15.00 – 15.20 Amerikagatan 26                        

15.30 – 15.50 Myrvägen 2                                

16.25 – 16.50 Granviksvägen 3                        

16.55 – 17.20 Strandviksvägen 3                      

17.30 – 17.55 Hästhagavägen 12                     

18.05 – 18.25 Talkovägen                                

18.30 – 18.50 Skärmstigen 7                           

18.55 – 19.20 Gerbybergsvägen / Leenisstigen 

 

 

TORSDAG

udda veckor

8.45 - 9.05 Punahilkka                                    

9.20 - 9.40 Kalliokatu                                      

9.50 - 10.20 Kristillinen koulu ja pk Lyhty         

jämna veckor

8.45 – 9.05 Vara-Waltteri                               

9.10 – 9.25 Bockskahörnets daghem             

9.35 – 9.55 Granvikens daghem / Kottebo       

10.00 – 10.15 Nallebo                                         

10.20 –10.35 Mollamaija                                    

--

10.40 - 11.15 Gerby skola                                  

11.25 – 11.50 Isolahden koulu                            

-- 

14.15 – 14.45 VCS, psyk. enh., hus B               

14.55 – 15.15 Ansasgatan 5                             

15.50 – 16.10 Västra Långgatan 2                    

16.20 – 16.40 Kretsgatan 21                            

16.50 – 17.10 Gulsparvsgatan                          

17.15 – 17.30 Hökgatan                                   

17.35 – 17.55 Vävarvägen 20                             

18.30 – 19.00 Tervajoki skola                           

FREDAG

udda veckor

8.45 -  9.05 Malmögårdens dh, Träskg.     

9.15 -  9.40 Vikinga skola                           

9.55 -10.20 Keskuskoulu, varje vecka

10.30 -10.50 Strandsvalan                         

jämna veckor

8.45 - 9.00 Trollberget                              

9.10 - 9.40 Teeriniemen päiväkoti             

10.30 - 10.50 Hamnparkens daghem        

11.00 - 11.25 Onkilahden koulu, varje vecka

--                                                          

13.30 – 13.50 Backbrunnsv. 5                           

14.00 – 14.25 Skolhusgatan 34                        

14.40 – 15.00 Eisnäsgatan 32                          

15.05 – 15.25 Andvägen 12                              

16.00 – 16.20 Lillbyvägen 2                              

16.30 – 16.50 Västerskogsvägen / Getporsv.    

 

LÖRDAG

 

10.00 – 10.25 Grimmvägen / Rondellvägen       

10.35 – 10.55 Singsbyvägen 31                        

11.05 – 11.25 Gerby hälsostation                     

12.00 – 12.20 Råbrinken / Gerby strandvägen   

12.25 – 12.45 Råskogsvägen / Ränselstigen     

13.00 – 13.20 Rusnargatan 14                         

13.30 – 13.50 Skiffergatan 1                             

13.55 – 14.10 Stenbjörnsgatan 28                    

14.15 – 14.40 Nya Bölevägen / Ormgatan