Read Hour 8.9 - timmen då hela Finland stannar upp för att läsa

 I Finland har ungdomars läskunnighet rasat samtidigt som tiden befolkningen använder på att läsa har halverats. Detta leder exempelvis till en större risk för att bli socialt utslagen. Läsande har många positiva effekter för individen såväl som för samhället. Utan läsande blir också vår berättelse kort. Därför vill Barn- och ungdomsstiftelsen utmana hela Finland till att stanna upp och läsa i en timme på FN:s internationella läskunnighetsdag, söndagen den 8.9. kl. 19.

Vem som helst kan delta i Read Hour -kampanjen, var som helst.

Välkommen att låna läsning från Vasas bibliotek!

readhour.fi

Tags:

Monday, August 26, 2019