Reservera och låna stadsbibliotekets sagolåda!

De visuella sagorna stöder språkinlärningen hos barn över 3 år då barnet genom lek lever sig in i sagan.

Barnet lär sig nya ord och begrepp då den vuxne läser sagan medan barnet leker.

Sagolådan innehåller en saga, dockor, rekvisita samt anvisningar.

Det finns två sagolådor. I den ena finns Rödluvan och i den andra Prinsessan på ärten. Lånetiden är två veckor. Fråga efter sagolådorna på huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning.

Sagan finns på både svenska och finska i lådan.

Sagolådorna har skapats av Vasa stads Kultur- och bibliotekstjänster.

Tags:

Thursday, August 30, 2018