Reserverat material kan inte hämtas från Variska efter 11.5

Skolorna öppnar 14.5 och THL var fastslagit att obehöriga inte skall vistas på skolområdet. Reserveringar kan ännu hämtas 11.5 och sedan upphör möjligheten att avhämta reserverat material från Variska. Återlämningsluckan stängs 12.5 och är stängd till början av juni.

Under corona epidemin förändras situationen snabbt och vi måste ändra på bibliotekets verksamhet med kort varsel. Vi ber om ursäkt för olägenheterna som stängningen av återlämningsluckan och att man inte längre kan hämta material från Variska medför.

Tags:

Monday, May 11, 2020