Spela Läsbingo!

Läs olika böcker och genomför diplomet så deltar du i utlottning av priser!

lukubingo
Spela Läsbingo 8.2 - 6.12.2017

Läs olika böcker - en bok som utspelar sig på sommaren, en finlandssvensk bok, en bok om idrott eller en bok med ful pärm! Du kan välja bland 30 olika böcker.  Hämta en blankett på biblioteket eller skriv ut blanketten här.

Genomför diplomet:

  • 5 böcker - torvdiplom
  • 10 böcker - stendiplom
  • 15 böcker - järndiplom
  • 20 böcker - bronsdiplom
  • 25 böcker - silverdiplom
  • 30 böcker - gulddiplom

Bingorutorna behöver inte fyllas i nummerordning.  Rutorna behöver inte fyllas lod- eller vågrätt, utan det är antalet ifyllda rutor som räknas. Samma bok kan inte användas i flera rutor.

Returnera blanketten till biblioteket senast 7.12.2017 så deltar du i utlottning av priser!

Written by: VSA\virva.soikkeli Monday, February 6, 2017