Stoner

En återupptäckt pärla från 60-talet.

William Stoner föds i USA i slutet på 1800-talet, som det enda barnet i en fattig småbrukarfamilj. Han förutsätts ta över familjehemmanet och hans föräldrar sänder honom till universitetet för att fördjupa sig i lanthushållning. Av en slump kommer han in istället in på ett seminarium i litteraturvetenskap och efter det är han fast, hans passion för litteraturen gör att han byter studieinriktning och gör karriär inom sitt nya studieområde.

Stoner börjar undervisa vid universitetet och möter en kvinna, Edith. Deras äktenskap blir inte lyckligt, men de får en dotter, Grace, som binder dem samman till varandra.

Stoner älskar att undervisa och han brinner för sina studenter och för sin forskning. I de sammanhangen möter han på nytt kärleken i en av sina kvinnliga studenter. De avslutar sitt förhållande då de upptäcks av kollegerna, och undviker på så sätt en skandal som skulle ha förstört båda deras karriärer.

Den inåtvända universitetsmiljön, med dess hierarkier och personfejder beskrivs ingående. Man känner sympati för Stoner, som blir allt mer tillufsad av sina yngre, karriärsugna kollegor.

Stoner utgavs första gången år 1965, men utkom på svenska först år 2014. John Williams har jämförts med Richard Yates och Alice Munro och romanen Stoner har blivit uppmärksammad i många länder under 2000-talet. Philip Teir har skrivit förordet till den svenska utgåvan.