Inhemsk litteratur 2000-2017

Skönlitteraturens viktiga position har bibehållits i det nya århundradet, även om sociala medier nu tävlar om människornas uppmärksamhet. Det är hur som helst omöjligt att definiera 2000-talets ”finländska roman”. Litteraturen svarar med att erbjuda den splittrade läsarskaran på omväxlande genrer inom poesi och prosa. Thriller, scifi, fantasy, deckare t.o.m. porr duger som material för den heterogena nutidsromanen. Alternerande av perspektiv har kommit för att stanna, det har använts av bl.a. Juha Itkonen i sin roman Kohti och Riku Korhonen i sitt verk Lääkäriromaani.

Familje- och parförhållandeskildringar har bevarat sin ställning som ämne inom litteraturen, likaså bibliografiska och historiska romaner. I Mikko Rimminens romaner ser man en återkomst till litteraturens äldre skikt och t.ex. Öl, vänskap och tärningsspel har jämförts med Alexis Kivis och Volter Kilpis verk.

Allt som allt har det egna språkets litteratur haft en stark tillväxt i Finland och i de andra nordiska länderna. På 2000-talets första årtionde publicerades flera romaner i Finland som också har gjort internationell succé, såsom Sofi Oksanens Utrensning och Kari Hotakainens Löpgravsvägen. Många populära författare som Jari Tervo, Tuomas Kyrö och Miika Nousiainen utgör gräddan av kändiseliten.

Poesin har genom århundraden behållit sin ställning som de unga författarnas litterära inkörsport. Den finländska nutidspoesins ställning uppehålls inte bara av de unga, utan även äldre skriver poesi.

Book-on-demand, böcker utgivna på eget förlag samt poesi skriven i digitala nätet ökar mängden publicerade poesisamlingar. Sökmaskinspoesi eller ”googlepoesi” är nya fenomen inom diktningen. Ett av 2000-talets särdrag inom finländsk litteratur  framom andra är poesins höga standard, talrikhet och mångsidiga utförande.

Taggar:

Skrivet av: Virva Soikkeli den 12 januari 2018