Läsglädje med talböcker

Biblioteket erbjuder nu läsbart också för dem som har svårt att läsa en sedvanlig bok. På biblioteket kan man sticka sig in för att registrera sig i den avgiftsfria Celia-talbokstjänsten, där man kan låna och lyssna till böcker gratis via webben.

På sommaren styr många sina steg till biblioteket för att hämta någonting att läsa.  Det lönar sig också att läsa: glädjen och den möjlighet böcker ger till att delta i en gemenskap stöder välmående och jämlikhet. För till och med var femte finländare är dock läsande utmanande till exempel på grund av inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter, sjukdomar eller försämring av synen på grund av åldern.

Celias talböcker kan alla lyssna på som har svårigheter att läsa på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller något annat liknande. I tjänsten finns över 40 000 böcker och också avgiftsfria CD-bokklubbar för dem som inte har nätförbindelser.

Celia är ett expertcentrum som hör under undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, vilket bl.a. producerar talbokstjänster och främjar en tillgänglig biblioteksservice. 

Mera information om Celia: www.celia.fi

Erfarenheter av Celias talböcker:

 ”På grund av att jag nedsatt syn har Celias tjänster gett mig en ny kontakt till böckernas värld. Jag är verkligt tacksam över de tjänster som jag får." - sign. Mankkaan muori, 80 år.

”Genom Celianet öppnades för mig en ny gammal värld. Jag är en passionerad läsare. Jag fick en hjärnblödning som resulterade i att jag inte längre kan läsa.  Celia-böckerna öppnade igen böckernas värld för mig. Jag är allätare och glad över att det finns så många möjligheter i Celia.”  ‑ Man, 69 år.

Taggar:

Skrivet av: Kirjasto den 28 juni 2017