Landskapsbiblioteksblogg 1/2016

Den förnyade barnavdelningen öppnades i januari.

sammakkomaskotti
Öppningsevenemanget var en framgång, och hundratals barn var på plats.
Illustratör Terese Bast har planerat biblioteksgrodan som nu är barnbiblioteksarbetets maskot. En tävling om namn till grodan utlystes, och bland namnförslagen valdes Lulu. Härnäst förnyar vi bibliotekets skyltning. Nya tydligare skyltar borde anlända inom kort.

Om projekten
Österbottniska fornforskningssällskapets samling finns nu i samma utrymme som hembygdssamlingen Vasaensis. Det som finns i samlingen har katalogiserats som projektarbete, och man hittar materialet när man söker i bibliotekets databas. Fornforskningssällskapets böcker är inte för hemlån utan man får läsa dem i Vasaensisutrymmet.

Personalnyheter
Musik- och konstavdelningens långvarige avdelningschef Anna Härmä går i pension på sommaren. Härmä lämnar på semester från början av maj.

Nyheter från närbiblioteken
Närbiblioteket i Roparnäs stänger den 30.4.2016. Biblioteksverksamheten  upphör dock inte helt , utan man har planer på att utrymmena nyttjas som områdets gemensamma vardagsrum. Till utrymmet, som blir ledigt när biblioteket stängs, flyttar stadens ungdomsgård. Man har för avsikt att även ordna seniorverksamhet här. Biblioteket  lämnar kvar en liten samling barn- och ungdomsböcker samt tidningar. Man får även returnera biblioteksmaterial här. Verksamheten är nu inne i planeringsskede.

Taggar:

Skrivet av: VSA\anna.pakka den 30 mars 2016