Landskapsbiblioteksblogg 3/2016

Hösthälsningar från Vasa!

Ny bibliotekslag
Den nya bibliotekslagen som är på kommande, har väckt mycket diskussion både angående kompetenskrav och reservationssavgifter. I Vasa är vi förstås intresserade av hur det går med utvecklingsbiblioteken och hoppas att vi får fortsätta som ett av tolv utvecklingsbibliotek. Vasa stad gav utlåtande till UKM om lagförslaget. I utlåtandet motiveras orsaken till varför Vasa borde få fortsätta som utvecklingsbibliotek för den tvåspråkiga regionen.

Finland 100 – jubileumsår

Finland100

Under jubileumsåret 2017 har Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek för avsikt att ordna mycket program. Varje månad kommer att behandla ett av självständighetstidens årtionden (från januari 1910-talet till december 2010-talet).  2-4 programpunkter/månad hänför sig till ifrågavarande årtionde. På kommande är både författarbesök, musik, filmer, barnprogram och naturligtvis jägarrörelsen.
Vi har fått rätt att använda Finland 100-festårets grafiska logotyp för vårt projekt.

Personalnytt
Vår personalstyrka har utökats med Vasa rockskolas f.d. rektor Max Bäckman, som nu fungerar som evenemangskoordinator på biblioteket. Max har lång erfarenhet av att ordna olika evenemang (särskilt musikevenemang). Han har bra kontaktnät och yrkeskunnighet även vad beträffar ungdomsarbete. Vi kan vänta oss nya slag av evenemang och verksamhet. Även områdets bibliotek får använda sig av Max yrkeskunnighet. Om ni vill samarbeta ta kontakt med Max, adressen är max.backman(at)vaasa.fi.

Nästa landskapsbiblioteksmöte går av stapel onsdagen 30.11. Vi hoppas träffa många av er då!

Vänligen Anna och Sonja


 

 

Skrivet av: VSA\anna.pakka den 28 september 2016