Hembygdssamlingen Vasaensis

Hembygdssamlingen finns i huvudbibliotekets andra våning bredvid avdelningen Samhälle och ekonomi.

Om du har frågor som gäller hembygdssamlingen kan du vända dig till betjäningsdisken i andra våningen.

Till hembygdssamlingen samlas fr.o.m. år 2018 facklitteratur om Vasa samt skönlitterära verk som utspelar sig i Vasa. Till samlingen anskaffas även skönlitterära verk som är skrivna av författare födda i Vasa eller av författare som har levt en betydande del av sitt liv i staden. Utöver detta samlas också material inom specialområdena jägarrörelsen och språkbad. På avdelningen Musik och konst i huvudbiblioteket finns en samling verk av musiker från Vasa.

Fram till år 2018 fungerade Vasa stadsbibliotek som landskapsbibliotek för Österbotten. Under denna tid  samlades facklitteratur om hela området till hembygdssamlingen. Dessa verk ingår ännu som en del av hembygdssamlingen.

Eftersom vi vill bevara materialet även för kommande generationer, lånas det inte ut, utan kan bara läsas i biblioteket. Det lönar sig att fråga vid betjäningsdisken om det finns utlåningsexemplar av verken på huvudbibliotekets övriga avdelningar eller på filialbiblioteken.

I hembygdssamlingen finns litteratur om t.ex. områdets historia, kultur, natur, näringsliv och hembygdspersoner. Hembygdsavdelningen besöks ofta av personer som är intresserade av lokalhistoria och släktforskning. I samlingen finns nämligen telefonkataloger och adressböcker där det finns uppgifter om släkter och namn i Vasa, de äldsta katalogerna och adressböckerna är ända från slutet av 1800-talet.

I samma utrymme som hembygdssamlingen finns flera lugna läsplatser och bordsgrupper för t.ex. grupparbete.