Lokaler

Avvikande praxis i lokaler 1.6–30.8.2020

Mötesrummet Essä, läsrummet Toivo och Makerspace kan inte bokas eller användas. Huudis mötesrum kan inte bokas eller användas.

Evenemangsutrymmet Venny kan inte bokas för evenemang. Läsplatserna i Venny kan utnyttjas för studier.

Läsplatsernas antal har minskats så att du kan hålla distans till andra kunder också då du läser.

Utställningslokaler eller vitriner kan inte bokas.

Dramasalen kan bokas för evenemang för max. 50 personer.

 

Evenemang

Dramasalen

Huvudbibliotekets Dramasal är lämplig för föreläsningar och utbildningar samt för teaterföreställningar och filmförevisning. I salen ryms max. 160 personer.

Tilläggsuppgifter och bokningar

Evenemangsutrymmet Venny

Venny finns i huvudbibliotekets andra våning och är lämpligt för mindre evenemang.

Tilläggsuppgifter och bokningar                                  

Möten och sammankomster

Grupprummet Essä

Grupper kan kostnadsfritt boka grupprummet Essä i huvudbiblioteket för t.ex. möten

Tilläggsuppgifter och bokningar

Huudis mötesrum

Huudis mötesrum finns i Roparnäs och det kan bokas för möten eller andra motsvarande sammankomster. I utrymmet ryms ca 15 personer.

Tilläggsuppgifter och bokningar

Makerspace

Ett Makerspace bjuder på utrymme och verktyg för sådant du kan göra och tillverka själv. I Makerspace finns en 3D-printer, en vinylskärare, en symaskin och en overlockmaskin.

Tillägsuppgifter och bokningar                      

Utställningar

Konstgalleri Tema

I Konstgalleri Tema kan man ordna konstutställningar. Konstgalleri Tema finns i huvudbibliotekets andra våning.

Tilläggsuppgifter och bokningar

Gallerian

I gallerian i huvudbibliotekets första våning kan man ordna utställningar.

Tilläggsuppgifter och bokningar

Huvudbibliotekets vitriner

I aulan i huvudbibliotekets första våning finns två glasvitriner. Vitrinerna kan användas för mindre utställningar av föremål.

Tilläggsuppgifter och bokningar

Brändö bibliotek

På tidningsläsesalens väggar i Brändö bibliotek finns möjlighet att hålla mindre konstutställningar.

Tilläggsuppgifter och bokningar

Också de övriga filialbiblioteken tar i mån av utrymme emot utställningar ordnade av utomstående. Fråga mera

Läsrum

Läsrummet Toivo

Ett litet läsrum på huvudbibliotekets avdelning Musik och konst. Utrymmet erbjuder möjlighet till arbete i lugn miljö för 1-4 personer.

Tilläggsuppgifter och bokningar

Läsplatser vid fönsterväggen

I huvudbibliotekets andra våning finns 30 läsplatser vid den stora fönsterväggen, som vetter mot Brändö. En del platser har eluttag för laddning av apparatur. Platserna kan inte reserveras.

Läsplatser i Vasaensis

I huvudbibliotekets andra våning, i hembygdssamlingens utrymme finns flera läsplatser. De kan användas också av grupper för tyst arbete. Platserna kan inte reserveras.

Läsplatser i tentrummet

I tentrummet i huvudbibliotekets andra våning finns några tysta läsplatser.  Platserna kan inte reserveras.